Header

Historie

Základ dnešní členské základny vznikl v roce 1958 jako motoristický kroužek Dynama Vršovice. Prapůvod oddílu byl mezi kanoisty, kteří založili svůj oddíl již v roce 1953 a svoji miniklubovnu měli na plovoucím voru zakotveném u břehu na Císařské louce.

Koncem prvního roku existence má kroužek Dynama Vršovice 14 členů. V následujícím roce přibývají vodní motoristé a jachtaři. Oddíl má již 42 členů a do roku 1960 se rozrůstá na 70 členů rozdělených do čtyř sekcí. Název se mění na Dynamo Michle.

Vodní motoristé pořádali úspěšně celou řadu sportovních akcí a závodů. Dochází ke sloučení Dynama Michle a TJ PAC vlastnící v Braníku velkou loděnici s 600 členy. Tam odchází sekce kanoistů. Motoráři, jachtaři a vodní lyžaři posléze vybudují na pronajatém pozemku skromnou klubovnu. V té době má oddíl 108 členů. V průběhu roku 1961 odcházejí vodní lyžaři a počet členů klesá na 70.

V roce 1962 byla přestavěna svépomocí členů stávající klubovna, byla získána materiální pomoc od Plynárny Michle a schválena oddílová vlajka. V oddíle bylo 64 vodních motoristů a 18 jachtařů. Oddíl zorganizoval celou řadu významných motoristických závodů a naši závodníci obsazovali pravidelně nejvyšší příčky hodnocení. Rok 1964 byl ve znamení rozmachu vodních motoristů a dálkových plaveb. Vodní motoristé získali celou řadu ocenění a stávají se členy čs. reprezentace. Šestnáct členů získalo vyznamenání nejlepších sportovních vodních motoristů. Někteří členové získali titul mistra sportu. Náš oddíl byl i prvním organizátorem Soutěže zdatnosti mládeže, později Soutěž vodácké zdatnosti mládeže.

Roky 1979 a 1980 jsou poznamenány zákazem plavby motorových člunů na Vltavě a růstem ceny pohonných hmot. Pro jachtaře je toto období obdobím růstu a zvýšeného zájmu o plachtění na vodě. Členové začínají stavět kajutové plachetnice a získávat první zkušenosti z plavby na moři. Oddíl i nadále pořádá náročné sportovní a společenské akce. Organizuje mnoho cílových a hvězdicových plaveb a i první mezinárodní soutěž rychlostních člunů.

V roce 2002 těžce zasáhla loděnici katastrofální povodeň. Zničenou klubovnu se podařilo díky úsilí členů nejen obnovit ale i rozšířit a vylepšit. Byly vybudovány nové šatny a obnovena dílna. K základním dřevoobráběcím strojů přibyl i soustruh a další vybavení na údržbu lodí.

Se zestárnutím členské základny motorových člunů dochází postupně k převážení jachetní sekce a do současné doby se dochoval pouze jediný motorový člun, který převzala pro svou rekreaci vnučka původního majitele. Oddíl byl přejmenována na Oddíl Jachtingu TJ Kotva Braník.

Dva členové mají své lodi zakotveny v mořských přístavech a podnikají pravidelně mořské plavby. Řada dalších členů každoročně pluje na mořích obklopujících Evropu na lodích pronajatých.

V roce 2006 se podařilo přebudovat Slapské letní kotviště, kde byly vyměněny nevyhovující vojenské pontony za nové sedmidílné molo na laminátových plovácích a byla uzavřena řádná smlouva s PVL na jeho užívání. Tam převážná část jachtařů v létě po Vltavě přeplouvá a na Slapech se úspěšně zúčastňuje řady místních závodů zařazených nejen do Slapského poháru ale i závodů např. mistrovství republiky.

Vzhledem k neúměrným finančním požadavkům ze strany pronajímatele pozemku a finančním potížím mateřské tělovýchovné jednoty došlo v roce 2010 k osamostatnění a přestěhování do areálu Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT v Malé Chuchli. Oddíl byl přejmenován na Yacht Club Kotva Praha a je součástí VŠTJ Technika Praha.

Loděnice v Malé Chuchli poskytuje zázemí pro činnost klubu. Je zde celoročně přístupná klubovna, šatny, sklady, uložiště plavidel, plovoucí mola pro dočasná stání, základní dílenské vybavení s možností opracování kovu a dřeva.