Header

Loděnice a sídlo klubu: PRAHA 5, MALÁ CHUCHLE

Klub sdružuje jachtaře, kteří měli svou technickou, organizační a společenskou základnu původně na Císařské louce již od roku 1958.

Loděnice v Malé Chuchli poskytuje zázemí pro činnost klubu. Je zde celoročně přístupná klubovna, šatny, sklady, uložiště plavidel, plovoucí mola pro dočasná stání, základní dílenské vybavení s možností opracování kovu a dřeva.

Členové ve své bohaté více než padesátileté historii pluli po všech splavných evropských řekách a vodách a v posledních letech působí i na mořích obklopujících Evropu.

Yacht Club Kotva Praha je členem Českého Svazu Jachtingu, účastní se sportovní činnosti ve spolupráci s ostatními členskými subjekty na různých výkonnostních úrovních a každoročně organizuje několik závodů na Vltavě v rámci seriálu Slapského poháru.

Hlavním znakem činnosti všech našich členů je jejich aktivní přístup k plavbě a plavidlům, které jsou většinou hlavní náplní jejich volného času a životním koníčkem.

V současné době má klub 48 aktivních členů, 42 lodí a dvě lodě stále na moři.

Zájemci o členství se mohou informovat o podmínkách u členů vedení, viz záložka KONTAKT.
Kontakt: Martin Smolař, předseda tel.: 724 562 536